Monday, December 21, 2009

Woman head

Male statue with big ....

Да му изсъхнат ташаците на скапаното комплексирано резбарче, което счупи гипсовия модел на фигурата по-специално мъжественоста и.

Friday, December 18, 2009

Thursday, December 17, 2009

Wednesday, December 16, 2009